DOMAŠOV
Skoč na hlavní menu.

Bude v Domašově     Bude v okolí     Co bylo     Co bývá    

Zprávy o uskutečněných akcích

Velikonoční koncert

Dva hráči na trubku Dopoledne velikonočního pondělí letos zpestřila zajímavá akce – velikonoční koncert – kterou připravili mladí domašovští hudebníci pod vedením svého učitele pana Petra Kříže. Koncert se konal po ranní bohoslužbě v kostele sv. Vavřince.

Vystoupilo kvarteto žáků se dvěma trubkami, příčnou flétnou a baskřídlovkou. Na programu byla řada skladeb vesměs s velikonoční tématikou. Vystoupení bylo oceněno zaslouženým potleskem posluchačů.

Jsme rádi, že díky usilí všech zúčastněných se v naší obci pořádají i takové akce, jako byl tento koncert. A je zvlášť potěšující, jak pan učitel umí své žáky pro hudbu zaujmout – že nácvik na koncert i samotné vystoupení prožívají s nadšením a ne jen jako nějakou školní povinnost. Tešíme se, že bychom se podobného vystoupení mohli zase dočkat třeba v době vánoční.

Můžete si prohlédnout několik fotografií z koncertu a podívat se na jeho záznam (1. část , 2. část).

Svatovavřinecké hody

Stárci a stárky v krojích Pod hlavičkou MO KDU-ČSL Domašov a Rudka se 6.–7. srpna 2011 konaly v domašovské farnosti Svatovavřinecké hody. Jsme rádi, že tato tradice započatá v roce 2005 má i nadále své pokračování. Vždyť již v minulosti se řada krojovaných hodových tradic vázala k církevním svátkům. Obvykle se konaly v době, kdy je ve farnosti pouť ke světci, jemuž je zasvěcen místní chrám, či jako připomínka jeho posvěcení (odtud posvícení). Tradice a rituály se dodnes dodržují a uchovávají v mnoha dalších vesnicích a městech nejen na Moravě. Je to něco, co lidi stmeluje, učí je spolupráci, kompromisům a zapomínání na své vlastní zájmy ve prospěch druhých. Takže čím více společných tradic, tím lépe pro společný život v našich obcích.

Letos se Svatovařineckých hodů ujali farníci z Rudky. Začali jsme, jak jinak, než požehnáním v sobotu ve dvě hodiny v chrámu sv. Vavřince. Požehnání stárkám a stárkům udělil otec Dominik. Většina krojovaných účastníků byla z Rudky a tak tamní paní starostka předávala hodové právo. Ihned po požehnání se obloha, která byla od rána zatažena, rozjasnila a vykouklo na nás sluníčko, které nás provázelo po zbytek dne. Potom jsme si společně zatancovali u Halabalů na náměstí. Dále následoval automobilový přesun všech účastníků do Rudky, kde se pod májí konal slavnostní nástup a zahájení hodového průvodu celou obcí. Do kroku nám hrála Bítešská kapela. Atmosféra celého odpoledne se nesla ve veselém a uvolněném hodovém duchu.

Před večerní zábavou byl na hřišti skákací hrad pro děti a školička hry s ohněm a žonglování pod dozorem zkušených dospělých. Na večerní zábavě hrála již tradičně kapela Galáni. Za tmy se pak konala ohnivá šou skupiny Lord Drake. Jsme si vědomi toho, že jsme letos nestihli nacvičit besedu. Věříme však, že to příští rok napravíme, i když si myslíme, že to není podmínka správných hodů.

V neděli 7. srpna byla v Domašově slavnostní pouť ke cti sv. Vavřince. Na mši svaté se shromáždili krojovaní účastníci, aby podtrhli její slavnostní ráz. Při obětním průvodu páry přinášely dary (např. květiny, pšenici, ovoce, klobásy nebo snubní prsteny), které pro každého z nás něco symbolizovaly a dávaly nám možnost zamyslet se nad běžnými věcmi v našem životě. Měli jsme možnost to vnímat při čtení jednotlivých komentářů k darům. Stárci již tradičně rozdávali u kostela a na náměstí po mši svaté perníky a hodové koláče.

Děkujeme hlavně otci Dominikovi, že je nám duchovně nápomocen. Bez jeho vedení by tato akce nebyla možná. Děkujeme všem krojovaným za příjemnou a přátelskou atmosféru v duchu opravdové spolupráce. Děkujeme všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na přípravě i celém průběhu hodů. Na závěr nezbývá než poprosit:
„SVATÝ VAVŘINČE, ORODUJ ZA NÁS!“

Magda Valová

Babské hody

V roce 2009 se Babské hody konaly v sobotu 19. září. Hody jako obvykle zahájil starosta udělením hodového práva a sólem s hlavní stárkou. Narozdíl od loňska se letos tančila Československá beseda pod májí před nákupním střediskem. Do nácviku besedy se tentokrát úspěšně zapojily i naše malé baby školou povinné.

Letos nám mimořádně přálo počasí – nebylo zima, nepršelo, nefučel severák, zkrátka nádherný den, pro hodový průvod a tance jako stvořený. Celou cestu dědinou vyhrávala osvědčená Bítešská kapela.

Poděkování patří obětavým organizátorům i všem, kdo přišli a pomohli již popáté vytvořit skvělou atmosféru babských hodů.

Můžete si prohlédnout celou fotogalerii.

Oslava Svátku matek 2009

I letos proběhla v sále penzionu pana Němce oslava Svátku matek, kterou zorganizoval obecní úřad spolu s mateřskou a základní školou v Domašově.

Hlavní slovo měly děti – nejprve ty z mateřské školy s pásmem písní a básniček a potom děti základní školy, které pod vedením svých učitelek nastudovaly krásné divadelní představení „Noc na Karlštejně“. Každá z přítomných maminek nakonec od pořadatelů dostala kytičku a všichni odcházeli spokojeni a plni pěkných dojmů. Naši čtenáři si mohou akci přiblížit alespoň na fotografiích.

Chtěli bychom zde poděkovat pedagogickému sboru naší školy za mimořádné úsilí, které přípravě představení věnovali. Výsledek opravdu stál za to, divadlo bylo skvělé – jako již tradičně! Dík patří také všem ostatním, kdo se na přípravě oslavy jakkoli podíleli.

Hasičský den v Domašově

„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“

Sbor dobrovolných hasičů Domašov slaví v tomto roce 100. výročí založení. Při této příležitosti se v sobotu 28. června 2008 konal velký hasičský den. Program začal vlastně už v pátek slavnostní schůzí, na které byla, mimo jiné, předána vyznamenání zasloužilým členům.

V sobotu dopoledne se hasiči shromáždili se svou technikou na náměstí. Kromě domašovských přijeli i hasiči z mnoha okolních obcí. Mohli jsme vidět jak nejmodernější techniku, tak i starobylé ruční stříkačky. Jedna z nich byla dokonce tažena párem koní, což nadchlo zejména přítomné děti.

Z náměstí se pak společným průvodem všichni přesunuli přes Říčky k rybníku Bahňák, kde proběhl bohatý program - ukázky práce hasičů a soutěže v požárním útoku družstev. Následovala taneční zábava a celý program pak vyvrcholil ohňostrojem.

Velmi zajímavá byla také výstava fotografií, dokumentů a dalších materiálů, které nám připomněly nejen tradici místních hasičů, ale i historii života v Domašově. Nad starobylými fotografiemi – obzvláště pod dojmem autentických vzpomínek pamětníků – jsme si uvědomili, jak je důležité, když se lidé v obci setkávají na společných akcích a společně se věnují svým zájmům.

S námi se teď můžete podívat na několik fotografií ze shromáždění hasičů na domašovském náměstí.

Oslava Svátku matek 2008

I v roce 2008 proběhla v Domašově oslava Svátku matek, kterou zorganizoval obecní úřad spolu s mateřskou a základní školou v Domašově.

Děti základní školy již tradičně pod vedením svých učitelek nastudovaly divadelní představení, tentokrát to byl kus „Ať žijí duchové“. Můžete si prohlédnout několik fotografií z oslavy.

Poděkování

Rádi zvěřejňujeme i poděkování, které všem, kdo oslavu připravili, vyslovila jedna z maminek:

Letos, stejně jako v minulých letech, mi udělala velikou radost pohádka, kterou děti naší základní školy sehrály jako dárek maminkám k Svátku matek. A já bych za ni chtěla poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na její přípravě.

V první řadě dětem. Za úsilí a čas, které věnovaly tomu, aby se naučily texty, sehnaly rekvizity apod. Určitě to stálo za to.

Ale vím, že na tom, co naše děti dokázaly, mají obrovský podíl především jejich paní učitelky. A těm bych chtěla vyjádřit svůj upřímný obdiv a dík za vše, co souviselo s nácvikem pohádky. Asi málokdo si umí představit, jakou musely mít trpělivost, jestliže měly zvládnout takovou kupu dětí. A kolik času asi musely věnovat přípravě scénáře, kostýmů, kulis a já nevím čeho ještě.

O to víc mě mrzelo, když jsem se doslechla, že byly i maminky, které nácviku příliš nepřály – snad z obavy ze zanedbávání výuky během nácviku. S tímto argumentem zásadně nesouhlasím. Hned vysvětlím proč: pokud jsem sledovala u svých dětí, v důležitých předmětech, jako je český jazyk, matematika apod., probíhala výuka naprosto normálně. Nacvičovalo se v rámci výchov (hudební, tělesná, výtvarná) a výchovy – dle mého názoru – jsou od toho, aby děti k něčemu vychovávaly: hudební výchova k lásce k hudbě, tělesná výchova k radosti z pohybu, výtvarná výchova ke vnímání krásy kolem nás… A já jsem si jistá, že to vše při nácviku divadla nemohlo chybět, ba dokonce že se tam děti naučí mnohem víc. Kromě toho, že zpívají, učí se, jak se mají na jevišti pohybovat, podílejí se na přípravě kostýmů a rekvizit. Přitom se zároveň učí vzájemné spolupráci v kolektivu, cvičí si paměť, zvykají si na vystupování na veřejnosti… A to jsou věci, které jim dají pro život víc, než hodiny strávené v tělocvičně nebo ve třídě u klavíru a nad výkresy. Koneckonců, ve třídě jsou celý rok, takže proč třeba na pár týdnů neudělat změnu.

Pro mě je takové představení každý rok dárkem, na který nezapomenu. A myslím, že i naše děti budou mít na co vzpomínat.

Takže všem ještě jednou velký dík (a už se moc těším na příště)!

Danuše Řezaninová

Svěcení zvonů

prasklý zvon V lednu roku 2007 praskl na věži našeho kostela po 400 letech služby zvon Maria. Tato nešťastná událost se ale zároveň stala impulsem k tomu, aby zvonice prošla celkovou opravou a aby se pro ni odlily nové zvony.

Prasklý zvon Maria je památkově chráněn a nemůže tedy být přelit, jak se to často s takovými zvony děje. Namísto toho bude zakonzervován a na příhodném místě vystaven.

Ke stávajícímu zvonu Vavřinec, který váží 550 kg a zní tónem H, se tak připojil úplně nový zvon Maria (průměr 70 cm, 195 kg, tón d) a ještě Antonín (průměr 61 cm, 143 kg, tón e). Nové zvony odlili ve zvonařském ateliéru Tkadlec v Halenkově.

Zvony v Domašově měly už před rekonstrukcí 13 let elektrický pohon a elektricky poháněné zůstávají i nadále. Dostaly ale úplně nový moderní, technologicky pokročilejší pohon s lineárními motory a elektronickým řízením, který je ke zvonům mnohem šetrnější.

Svěcení zvonů Maria a Antonín Všechny zvony se poprvé rozjásaly o letošní pouti 12. srpna 2007. Slavnostně posvěceny byly už týden předtím, v neděli 5. srpna. Zvony přijel posvětit převor benediktinů v Rajhradě p. Augustin Gazda, OSB.

Náklady na opravu zvonice a nové zvony činily celkem 340 000 korun. K jejich uhrazení přispělo mnoho dobrodinců z místní farnosti.

K tomuto tématu se váže několik fotogalerií:

 

Opékání na farní zahradě

buřt v žáru opékán Pořádáme občas pro děti i jejich rodiče a příbuzné. Rozloučili jsme se tak třeba s uplynulým školním rokem, pak zase přivítali ten nový…

Vždy je to příležitost, jak se pobavit řadou her a soutěží, popovídat o spoustě zajímavého, společně si zazpívat a mezitím samozřejmě i opékat nějaké ty voňavé pochoutky. Počasí nám zatím vždy přálo, všichni odcházeli spokojeni a určitě si akci zase někdy chceme zopakovat.

Můžete si prohlédnout fotogalerii ze září 2007.

Farní výlet rodin na Křemešník

Kostel Nejsvětější Trojice Výlet rodin se konal v neděli 20. května 2007.

Viděli jsme spoustu zajímavostí v okolí, zespodu i z rozhledny, soutěžili jsme v napínavém kvizu, zaskákali si přes lano. Výlet měl i duchovní rozměr – společně jsme prožili májovou adoraci v krásném poutní kostele, kde jsme si i zazpívali.

Výlet se podařil, všichni byli spokojeni a příjemně unaveni, plni zážitků a hezkých dojmů. Počasí nám mimořádně přálo, děti moc nezlobily… Prostě už se těšíme na další výlet, kampak to bude tentokrát?

Něco o Křemešníku

Křemešník pronikl i do světa literatury. Je místem, kde se odehrává román Františka Bernarda Vaňka „Na krásné samotě“. Před budovou bývalé školy je možné vidět (pokud svítí sluníčko) fungující sluneční hodiny. Jinak je můžeme vidět taky, ale nejdou!
Co napsat víc? Je to opravdu krásné místo (naši předkové byli v tomto oboru mistři), ale musí se to vidět a zažít.

Můžete se podívat na několik fotografií z výletu a na mapě se podívat, kde jsme to vlastně byli.


Hlavní menu:


www.domasov.info
babské hody

Mapa stránek

Webdesign © JO-HA, e-mail: morel.sro@gmail.comNa začátek stránky