Rok Měs. Den Občan. kal. Církev. kal. 1. čtení Žalm 2. čtení Evangelium Název dne Barva
202211Nový rokSlavnost Matky Boží Panny MarieNm 6,22-27Zl 67Gal 4,4-7Lk 2,16-21  
202212Karinasv. Basil Veliký a Řehoř NaziánskýSir 24,1-4.12-16Zl 147Ef 1,3-6.15-18Jan 1,1-182. neděle po Narození Páně  
202213RadmilaNejsvětější jméno Ježíš / sv. Jenovéfa1Jan 2,29-3,6Zl 98Jan 1,29-34  
202214Dianabl. Anděla z Foligna1Jan 3,7-10Zl 98Jan 1,35-42  
202215Dalimilsv. Telesfor1Jan 3,11-21Zl 100Jan 1,43-51  
202216Tři královéSlavnost Zjevení PáněIz 60,1-6Zl 72Ef 3,2-3a.5-6Mt 2,1-12  
202217Vilmasv. Rajmund z Penafortu1Jan 3,22-4,6Zl 2Mt 4,12-17.23-25  
202218Čestmírsv. Severin1Jan 4,7-10Zl 72Mk 6,34-44  
202219Vladansv. JuliánIz 40,1-5.9-11Zl 104Tit 2,11-14;3,4-7Lk 3,15-16.21-22Svátek Křtu Páně  
2022110Břetislavsv. Agathon (Dobromil)1Sam 1,1-8Zl 116BMk 1,14-20pondělí 1. týdne v mezidobí  
2022111Bohdanact. Marie Elekta1Sam 1,9-201Sam 2Mk 1,21b-28úterý 1. týdne v mezidobí  
2022112Pravoslavsv. Probus (Pravoslav)1Sam 3,1-10.19-20Zl 40Mk 1,29-39středa 1. týdne v mezidobí  
2022113Editasv. Hilarius z Poitiers1Sam 4,1-11Zl 44Mk 1,40-45čtvrtek 1. týdne v mezidobí  
2022114Radovansv. Sáva Srbský1Sam 8,4-7.10-22aZl 89Mk 2,1-12pátek 1. týdne v mezidobí  
2022115Alicesv. Pavel Poustevník1Sam 9,1-4.17-19;10,1aZl 21Mk 2,13-17sobota 1. týdne v mezidobí  
2022116Ctiradsv. Marcel I.Iz 62,1-5Zl 96 (95)1Kor 12,4-11Jan 2,1-122. neděle v mezidobí  
2022117Drahoslavsv. Antonín Veliký1Sam 15,16-23Zl 50Mk 2,18-22pondělí 2. týdne v mezidobí  
2022118VladislavPanna Maria, Matka jednoty křesťanů1Sam 16,1-13Zl 89Mk 2,23-28úterý 2. týdne v mezidobí  
2022119Doubravkasv. Márius a Marta a jejich synové1Sam 17,32-33.37.40-51Zl 144Mk 3,1-6středa 2. týdne v mezidobí  
2022120Ilonasv. Fabián a Šebestián1Sam 18,6-9;19,1-7Zl 56Mk 3,7-12čtvrtek 2. týdne v mezidobí  
2022121Bělasv. Anežka Římská1Sam 24,3-21Zl 57Mk 3,13-19pátek 2. týdne v mezidobí  
2022122Slavomírsv. Vincenc2Sam 1,1-4.11-12.19.23-27Zl 80Mk 3,20-21sobota 2. týdne v mezidobí  
2022123Zdeněksv. IldefonsNeh 8,2-4a.5-6.8-10Zl 19(18)1Kor 12,12-30Lk 1,1-4;4,14-213. neděle v mezidobí  
2022124Milenasv. František Saleský2Sam 5,1-7.10Zl 89Mk 3,22-30pondělí 3. týdne v mezidobí  
2022125MilošSvátek Obrácení svatého PavlaSk 22,3-16 (Sk 9,1-22)Zl 117(116)Mk 16,15-18  
2022126Zorasv. Timotej (Bohuslav) a Titus2Sam 7,4-17Zl 89Mk 4,1-20středa 3. týdne v mezidobí  
2022127Ingridsv. Anděla Mericiová2Sam 7,18-19.24-29Zl 132Mk 4,21-25čtvrtek 3. týdne v mezidobí  
2022128Otýliesv. Tomáš Akvinský2Sam 11,1-4a.5-10a.13-17Zl 51Mk 4,26-34pátek 3. týdne v mezidobí  
2022129Zdislavasv. Sulpicius2Sam 12,1-7a.10-17Zl 51Mk 4,35-41sobota 3. týdne v mezidobí  
2022130Robinsv. MartinaJer 1,4-5.17-19Zl 71 (70)1Kor 12,31-13,13Lk 4,21-304. neděle v mezidobí  
2022131Marikasv. Jan Bosko2Sam 15,13-14.30;16,5-13aZl 3Mk 5,1-20pondělí 4. týdne v mezidobí  
202221Hyneksv. Pionius2Sam 18,9-10.14b.24-25a.30-19,4Zl 86Mk 5,21-43úterý 4. týdne v mezidobí  
202222NelaSvátek Uvedení Páně do chrámuMal 3,1-4Zl 24(23)Zid 2,14-18Lk 2,22-40  
202223Blažejsv. Blažej, sv. Ansgar (Oskar)1Kral 2,1-4.10-121Kron 29Mk 6,7-13čtvrtek 4. týdne v mezidobí  
202224Jarmilasv. Ondřej CorsiniSir 47,2-13(řec.2-11)Zl 18Mk 6,14-29pátek 4. týdne v mezidobí  
202225Dobromilasv. Agáta (Háta, Dobruše)1Kral 3,4-13Zl 119Mk 6,30-34sobota 4. týdne v mezidobí  
202226Vandasv. Pavel Miki a druhovéIz 6,1-2a.3-8Zl 138(137)1Kor 15,1-11Lk 5,1-115. neděle v mezidobí  
202227Veronikasv. Richard1Kral 8,1-7.9-13Zl 132Mk 6,53-56pondělí 5. týdne v mezidobí  
202228Miladasv. Jeroným Emiliani - ct. Mlada1Kral 8,22-23.27-30Zl 84Mk 7,1-13úterý 5. týdne v mezidobí  
202229Apolenasv. Apollonie1Kral 10,1-10Zl 37Mk 7,14-23středa 5. týdne v mezidobí  
2022210Mojmírsv. Scholastika1Kral 11,4-13Zl 106Mk 7,24-30čtvrtek 5. týdne v mezidobí  
2022211BoženaPanna Maria Lourdská1Kral 11,29-32;12,19Zl 81Mk 7,31-37pátek 5. týdne v mezidobí  
2022212Slavěnasv. Benedikt Aniánský1Kral 12,26-32;13,33-34Zl 106Mk 8,1-10sobota 5. týdne v mezidobí  
2022213Věnceslavsv. Kateřina RicciováJer 17,5-8Zl 11Kor 15,12.16-20Lk 6,17.20-266. neděle v mezidobí  
2022214Valentýnsv. ValentinJak 1,1-11Zl 119Mk 8,11-13pondělí 6. týdne v mezidobí  
2022215Jiřinasv. JiřinaJak 1,12-18Zl 94Mk 8,14-21úterý 6. týdne v mezidobí  
2022216Ljubasv. JuliánaJak 1,19-27Zl 15Mk 8,22-26středa 6. týdne v mezidobí  
2022217Miloslavasv. Alexius a druhovéJak 2,1-9Zl 34Mk 8,27-33čtvrtek 6. týdne v mezidobí  
2022218Gizelasv. SimeonJak 2,14-24.26Zl 112Mk 8,34-9,1pátek 6. týdne v mezidobí  
2022219Patrikbl. GodšalkJak 3,1-10Zl 12Mk 9,2-13sobota 6. týdne v mezidobí  
2022220Oldřichsv. Nikefor1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23Zl 103(102)1Kor 15,45-49Lk 6,27-387. neděle v mezidobí  
2022221Lenkasv. Petr DamianiJak 3,13-18Zl 19Mk 9,14-29pondělí 7. týdne v mezidobí  
2022222Petrsvátek Stolce sv. Petra1Petr 5,1-4Zl 23(22)Mt 16,13-19  
2022223Svatopluksv. PolykarpJak 4,13-17Zl 49Mk 9,38-40středa 7. týdne v mezidobí  
2022224Matějsv. ModestJak 5,1-6Zl 49Mk 9,41-50čtvrtek 7. týdne v mezidobí  
2022225Lilianasv. ValburgaJak 5,9-12Zl 103Mk 10,1-12pátek 7. týdne v mezidobí  
2022226Dorotasv. AlexandrJak 5,13-20Zl 141Mk 10,13-16sobota 7. týdne v mezidobí  
2022227Alexandrsv. Gabriel od Bolestné Panny MarieSir 27,5-8(rec.4-7)Zl 92(91)1Kor 15,54-58Lk 6,39-458. neděle v mezidobí  
2022228Lumírsv. Roman1Pt 1,3-9Zl 111Mk 10,17-27pondělí 8. týdne v mezidobí  
202231Bedřichsv. Suitbert1Pt 1,10-16Zl 98Mk 10,28-31úterý 8. týdne v mezidobí  
202232Anežkasv. SimpliciusJl 2,12-18Zl 51,3-4.5-6a.12-13.14+172Kor 5,20-6,2Mt 6,1-6.16-18Popeleční středa  
202233Kamilsv. KunhutaDt 30,15-20Zl 1Lk 9,22-25čtvrtek po Popeleční středě  
202234Stelasv. KazimírIz 58,1-9aZl 51Mt 9,14-15pátek po Popeleční středě  
202235Kazimírsv. Teofil (Bohumil)Iz 58,9b-14Zl 86Lk 5,27-32sobota po Popeleční středě  
202236Miroslavbl. Friedrich (Bedřich, Miroslav)Dt 26,4-10Zl 91Rim 10,8-13Lk 4,1-131. neděle postní  
202237Tomášsv. Perpetua a Felicita ( Blažena)Lv 19,1-2.11-18Zl 19Mt 25,31-46pondělí 1. postního týdne  
202238Gabrielasv. Jan z BohaIz 55,10-11Zl 34Mt 6,7-15úterý 1. postního týdne  
202239Františkasv. Františka ŘímskáJon 3,1-10Zl 51Lk 11,29-32středa 1. postního týdne  
2022310Viktoriesv. Jan OgilvieEst 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hhZl 138Mt 7,7-12čtvrtek 1. postního týdne  
2022311Andělasv. Eulogius z KordobyEz 18,21-28Zl 130Mt 5,20-26pátek 1. postního týdne  
2022312Řehořsv. KvirinDt 26,16-19Zl 119Mt 5,43-48sobota 1. postního týdne  
2022313Růženasv. Patricie (Vlasta)Gn 15,5-12.17-18Zl 27(26)Flp 3,17-4,1Lk 9,28b-362. neděle postní  
2022314Rút, Matyldasv. MatyldaDan 9,4b-10Zl 79Lk 6,36-38pondělí 2. postního týdne  
2022315Idasv. LonginIz 1,10.16-20Zl 50Mt 23,1-12úterý 2. postního týdne  
2022316Elena, Herbertsv. HeribertJer 18,18-20Zl 31Mt 20,17-28středa 2. postního týdne  
2022317Vlastimilsv. PatrikJer 17,5-10Zl 1Lk 16,19-31čtvrtek 2. postního týdne  
2022318Eduardsv. Cyril JeruzalémskýGn 37,3-4.12-13a.17b-28Zl 105Mt 21,33-43.45-46pátek 2. postního týdne  
2022319JosefSlavnost sv. Josefa2Sam 7,4-5a.12-14a.16Zl 89(88)Rim 4,13.16-18.22Mt 1,16.18-21.24a  
2022320Světlanasv. ArchipEx 3,1-8a.13-15Zl 103(102)1Kor 10,1-6.10-12Lk 13,1-93. neděle postní  
2022321Radekbl. Serapion2Kral 5,1-15aZl 42Lk 4,24-30pondělí 3. postního týdne  
2022322Leonasv. EpafroditDan 3,25.34-43Zl 25Mt 18,21-35úterý 3. postního týdne  
2022323Ivonasv. Turibius z MongrovejaDt 4,1.5-9Zl 147Mt 5,17-19středa 3. postního týdne  
2022324Gabrielsv. Kateřina ŠvédskáJer 7,23-28Zl 95Lk 11,14-23čtvrtek 3. postního týdne  
2022325MariánSlavnost Zvěstování PáněIz 7,10-14Zl 40(39)Zid 10,4-10Lk 1,26-38  
2022326Emanuelsv. Kastulus (Haštal)Oz 6,1-6Zl 51Lk 18,9-14sobota 3. postního týdne  
2022327Ditasv. RupertJoz 5,9a.10-12Zl 342Kor 5,17-21Lk 15,1-3.11-324. neděle postní  
2022328Soňasv. RogátIz 65,17-21Zl 30Jan 4,43-54pondělí 4. postního týdne  
2022329Taďánabl. Ludolf (Slavomil)Ez 47,1-9.12Zl 46Jan 5,1-3a.5-16úterý 4. postního týdne  
2022330Arnoštsv. Jan KlimakIz 49,8-15Zl 145Jan 5,17-30středa 4. postního týdne  
2022331Quidobl. BalbínaEx 32,7-14Zl 106Jan 5,31-47čtvrtek 4. postního týdne  
202241Hugosv. Makarius (Blahomír)Mdr 2,1a.12-22Zl 34Jan 7,1-2.10.25-30pátek 4. postního týdne  
202242Erikasv. František z PaulyJer 11,18-20Zl 7Jan 7,40-53sobota 4. postního týdne  
202243Richardsv. NikitaIz 43,16-21Zl 126Flp 3,8-14Jan 8,1-115. neděle postní  
202244Ivanasv. IzidorDan 13,1-9.15-17.19-30.33-62Zl 23Jan 8,1-11pondělí 5. postního týdne  
202245Miroslavasv. Vincenc FerrerskýNm 21,4b-9Zl 102Jan 8,21-30úterý 5. postního týdne  
202246Vendulasv. NotgerDan 3,14-20.91-92.95Dan 3Jan 8,31-42středa 5. postního týdne  
202247Heřman, Hermínasv. Jan Křtitel de la SalleGn 17,3-9Zl 105Jan 8,51-59čtvrtek 5. postního týdne  
202248Emasv. AlbertJer 20,10-13Zl 18Jan 10,31-42pátek 5. postního týdne  
202249Dušansv. Marie KleofášovaEz 37,21-28Jer 31Jan 11,45-56sobota 5. postního týdne  
2022410Darjasv. Michael de SanctisIz 50,4-7Zl 22(21)Flp 2,6-11Lk 22,14-23,566. neděle postní - Květná neděle  
2022411Izabelasv. StanislavIz 42,1-7Zl 27Jan 12,1-11pondělí Svatého týdne  
2022412Juliussv. JuliusIz 49,1-6Zl 71Jan 13,21-33.36-38úterý Svatého týdne  
2022413Alešsv. Martin I.Iz 50,4-9aZl 69Mt 26,14-25středa Svatého týdne  
2022414VincencZelený čtvrtekEx 12,1-8.11-14Zl 1161 Kor 11,23-26Jan 13,1-15Zelený čtvrtek  
2022415AnastázieVelký pátekIz 52,13-53,12Zl 31(30)Zid 4,14-16;5,7-9Jan 18,1-19,42Velký pátek  
2022416IrenaBílá sobotaBílá sobota  
2022417RudolfSlavnost Zmrtvýchvstání PáněSk 10,34a.37-43Zl 118(117)Kol 3,1-4Jan 20,1-9Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  
2022418Valeriesv. Krescenc (Rostislav)Sk 2,14.22b-33Zl 16Mt 28,8-15pondělí velikonočního oktávu  
2022419Rostislavsv. EmaSk 2,36-41Zl 33Jan 20,11-18úterý velikonočního oktávu  
2022420Marcelasv. HugoSk 3,1-10Zl 105Lk 24,13-35středa velikonočního oktávu  
2022421Alexandrasv. AnselmSk 3,11-26Zl 8Lk 24,35-48čtvrtek velikonočního oktávu  
2022422Evženiesv. LeonidSk 4,1-12Zl 118Jan 21,1-14pátek velikonočního oktávu  
2022423VojtěchSvátek sv. VojtěchaSk 4,13-21Zl 118Mk 16,9-15sobota velikonočního oktávu  
2022424Jiřísv. JiříSk 5,12-16Zl 118(117)Zj 1,9-11a.12-13.17-19Jan 20,19-312. neděle velikonoční  
2022425MarekSvátek sv. Marka1 Pt 5,5b-14Zl 89Mk 16,15-20  
2022426Otosv. RichariusSk 4,32-37Zl 93Jan 3,7b-15úterý 2. velikonočního týdne  
2022427Jaroslavsv. ZitaSk 5,17-26Zl 34Jan 3,16-21středa 2. velikonočního týdne  
2022428Vlastislavsv. Petr Chanel - sv. Ludvík Maria GrignionSk 5,27-33Zl 34Jan 3,31-36čtvrtek 2. velikonočního týdne  
2022429RobertSvátek sv. Kateřiny Sienské1Jan 1,5-2,2Zl 103Mt 11,25-30  
2022430Blahoslavsv. ZikmundSk 6,1-7Zl 33Jan 6,16-21sobota 2. velikonočního týdne  
202251Svátek práceDělník sv. JosefSk 5,27b-32.40b-41Zl 30(29)Zj 5,11-14Jan 21,1-193. neděle velikonoční  
202252Zikmundsv. AtanášSk 6,8-15Zl 119Jan 6,22-29pondělí 3. velikonočního týdne  
202253AlexejSvátek sv. Filipa a Jakuba1Kor 15,1-8Zl 19(18)Jan 14,6-14  
202254Květoslavsv. FloriánSk 8,1b-8Zl 66Jan 6,35-40středa 3. velikonočního týdne  
202255Klaudiesv. GothardSk 8,26-40Zl 66Jan 6,44-51čtvrtek 3. velikonočního týdne  
202256Radoslavsv. Jan SarkanderSk 9,1-20Zl 117Jan 6,52-59pátek 3. velikonočního týdne  
202257Stanislavsv. Benedikt II.Sk 9,31-42Zl 116Jan 6,60-69sobota 3. velikonočního týdne  
202258Státní svátekPanna Maria, Prostřednice všech milostíSk 13,14.43-52Zl 100(99)Zj 7,9.14b-17Jan 10,27-304. neděle velikonoční  
202259Ctiborsv. HermusSk 11,1-18Zl 42Jan 10,1-10pondělí 4. velikonočního týdne  
2022510Blaženasv. IzidorSk 11,19-26Zl 87Jan 10,22-30úterý 4. velikonočního týdne  
2022511Svatavasv. Ignác z LáconiSk 12,24-13,5aZl 67Jan 12,44-50středa 4. velikonočního týdne  
2022512Pankrácsv. Pankrác, sv. Nereus a AchilleusSk 13,13-25Zl 89Jan 13,16-20čtvrtek 4. velikonočního týdne  
2022513Servácsv. Ondřej Hubert FournetSk 13,26-33Zl 2Jan 14,1-6pátek 4. velikonočního týdne  
2022514BonifácSvátek sv. Matěje, apoštolaSk 1,15-17.20-26Zl 113(112)Jan 15,9-17  
2022515Žofiesv. ŽofieSk 14,21b-27Zl 145(144)Zj 21,1-5aJan 13,31-33a.34-355. neděle velikonoční  
2022516PřemyslSvátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona ČechRim 8,31b-39Zl 69(68)Mt 10,17-22  
2022517Anetasv. Paschal BaylonSk 14,19-28Zl 145Jan 14,27-31aúterý 5. velikonočního týdne  
2022518Natašasv. Jan I.Sk 15,1-6Zl 122Jan 15,1-8středa 5. velikonočního týdne  
2022519Ivosv. Petr CelestýnSk 15,7-21Zl 96Jan 15,9-11čtvrtek 5. velikonočního týdne  
2022520Zbyšeksv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin SienskýSk 15,22-31Zl 57Jan 15,12-17pátek 5. velikonočního týdne  
2022521Monikasv. Ondřej BobolaSk 16,1-10Zl 100Jan 15,18-21sobota 5. velikonočního týdne  
2022522Emilsv. JulieSk 15,1-2.22-29Zl 67(66)Zj 21,10-14.22-23Jan 14,23-296. neděle velikonoční  
2022523Vladimírsv. Jan Křtitel de RossiSk 16,11-15Zl 149Jan 15,26-16,4apondělí 6. velikonočního týdne  
2022524Janasv. Vincent LerinskýSk 16,22-34Zl 138Jan 16,5-11úterý 6. velikonočního týdne  
2022525Violasv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de PazziSk 17,15.22-18,1Zl 148Jan 16,12-15středa 6. velikonočního týdne  
2022526Filipsv. Filip NeriSk 1,1-11Zl 47(46)Ef 1,17-23Lk 24,46-53Nanebevstoupení Páně  
2022527Valdemarsv. Augustin z CanterburySk 18,9-18Zl 47Jan 16,20-23apátek 6. velikonočního týdne  
2022528Vilémsv. EmilSk 18,23-28Zl 47Jan 16,23b-28sobota 6. velikonočního týdne  
2022529Maxmiliánsv. MaximinSk 7,55-60Zl 97(96)Zj 22,12-14.16-17.20Jan 17,20-267. neděle velikonoční  
2022530Ferdinandsv. ZdislavaSk 19,1-8Zl 68Jan 16,29-33pondělí 7. velikonočního týdne  
2022531KamilaSvátek Navštívení Panny MarieSof 3,14-18Iz 12Lk 1,39-56  
202261Laurasv. JustinSk 20,28-38Zl 68Jan 17,11b-19středa 7. velikonočního týdne  
202262Jarmilsv. Marcelin a PetrSk 22,30;23,6-11Zl 16Jan 17,20-26čtvrtek 7. velikonočního týdne  
202263Tamarasv. Karel Lwanga a druhovéSk 25,13b-21Zl 103Jan 21,15-19pátek 7. velikonočního týdne  
202264Daliborsv. František CaraccioloSk 28,16-20.30-31Zl 11Jan 21,20-25sobota 7. velikonočního týdne  
202265Dobroslavsv. BonifácSk 2,1-11Zl 104(103)1Kor 12,3b-7.12-13Jan 20,19-23Slavnost Seslání Ducha Svatého  
202266Norbertsv. Norbert1Kral 17,1-6Zl 121Mt 5,1-12pondělí 10. týdne v mezidobí  
202267Iveta/Slavojsv. Robert1Kral 17,7-16Zl 4Mt 5,13-16úterý 10. týdne v mezidobí  
202268Medardsv. Medard1Kral 18,20-39Zl 16Mt 5,17-19středa 10. týdne v mezidobí  
202269Stanislavasv. Efrém Syrský1Kral 18,41-46Zl 65Mt 5,20-26čtvrtek 10. týdne v mezidobí  
2022610Gitasv. Maxim1Kral 19,9a.11-16Zl 27Mt 5,27-32pátek 10. týdne v mezidobí  
2022611Brunosv. BarnabášSk 11,21b-26;13,1-3Zl 98,1.2-3ab.3c-4.5-6Mt 10,7-13  
2022612Antoniesv. Jan z FakundaPr 8,22-31Zl 8Rim 5,1-5Jan 16,12-15Slavnost Nejsvětější Trojice  
2022613Antonínsv. Antonín z Padovy1Kral 21,1-16Zl 5Mt 5,38-42pondělí 11. týdne v mezidobí  
2022614Rolandsv. Anastáz1Kral 21,17-29Zl 51Mt 5,43-48úterý 11. týdne v mezidobí  
2022615Vítsv. Vít2Kral 2,1.6-14Zl 31Mt 6,1-6.16-18středa 11. týdne v mezidobí  
2022616Zbyněksv. Benon (Zbyněk)Gn 14,18-20Zl 110(109)1 Kor 11,23-26Lk 9,11b-17Těla a krve Páně  
2022617Adolfsv. Řehoř Barbarigo2Kral 11,1-4.9-18.20Zl 132Mt 6,19-23pátek 11. týdne v mezidobí  
2022618Milansv. Marina2Kron 24,17-25Zl 89Mt 6,24-34sobota 11. týdne v mezidobí  
2022619Leošsv. Jan Nepomuk Neumann, sv. RomualdZach 12,10-11Zl 63 (62)Gal 3,26-29Lk 9,18-2412. neděle v mezidobí  
2022620Květasv. Silverius2Kral 17,5-8.13-15a.18Zl 60Mt 7,1-5pondělí 12. týdne v mezidobí  
2022621Aloissv. Alois Gonzaga2Kral 19,9b-11.14-21.31-35a.36Zl 48Mt 7,6.12-14úterý 12. týdne v mezidobí  
2022622Pavlasv. Jan Fisher a Tomáš More2Kral 22,8-13;23,1-3Zl 119Mt 7,15-20středa 12. týdne v mezidobí  
2022623Zdeňkasv. Josef Cafasso2Kral 24,8-17Zl 79Mt 7,21-29čtvrtek 12. týdne v mezidobí  
2022624JanSlavnost Nejsvětějšího srdce JežíšovaEz 34,11-16Zl 23(22)Rim 5,5-11Lk 15,3-7Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova  
2022625IvanSlavnost Narození sv. Jana KřtiteleIz 49,1-6Zl 139Sk 13,22-26Lk 1,57-66.80  
2022626Adrianasv. Jan a Pavel1Kral 19,16b.19-21Zl 16(15)Gal 5,1.13-18Lk 9,51-6213. neděle v mezidobí  
2022627Ladislavsv. Cyril AlexandrijskýAm 2,6-10.13-16Zl 50Mt 8,18-22pondělí 13. týdne v mezidobí  
2022628Lubomírsv. Irenej (Lubomír)Am 3,1-8;4,11-12Zl 5Mt 8,23-27úterý 13. týdne v mezidobí  
2022629Petr a PavelSlavnost sv. Petra a PavlaSk 12,1-11Zl 34(33)2Tim 4,6-8.17-18Mt 16,13-19  
2022630Šárkasv. prvomučedníci římštíAm 7,10-17Zl 19Mt 9,1-8čtvrtek 13. týdne v mezidobí  
202271Jaroslavasv. Theobald (Děpolt)Am 8,4-6.9-12Zl 119Mt 9,9-13pátek 13. týdne v mezidobí  
202272Patriciesv. OtaAm 9,11-15Zl 85,9.11-12.13-14Mt 9,14-17sobota 13. týdne v mezidobí  
202273RadomírSvátek sv. TomášeIz 66,10-14cZl 66(65)Gal 6,14-18Lk 10,1-12.17-2014. neděle v mezidobí  
202274Prokopsv. ProkopOz 2,16b.17b-18.21-22Zl 145Mt 9,18-26pondělí 14. týdne v mezidobí  
202275Státní svátek - Den slovanských věrozvěstůSlavnost sv. Cyrila a MetodějeIz 61,1-3aZl 117(116)2Kor 4,1-2.5-7Lk 10,1-9  
202276Státní svátek - Mistr Jan Hussv. Marie GorettiováOz 10,1-3.7-8.12Zl 105Mt 10,1-7středa 14.týdne v mezidobí  
202277Bohuslavasv. WilibaldOz 11,1-4.8c-9Zl 80Mt 10,7-15čtvrtek 14. týdne v mezidobí  
202278Norasv. KiliánOz 14,2-10Zl 51Mt 10,16-23pátek 14. týdne v mezidobí  
202279Drahoslavasv. Veronika GiulianiováIz 6,1-8Zl 93Mt 10,24-33sobota 14. týdne v mezidobí  
2022710Libuše, Amáliesv. Amálie (Libuše)Dt 30,10-14Zl 69(68)Kol 1,15-20Lk 10,25-3715. neděle v mezidobí  
2022711OlgaSvátek sv. BenediktaPr 2,1-9Zl 34(33)Mt 19,27-29  
2022712Bořeksv. Jan QualbertIz 7,1-9Zl 48Mt 11,20-24úterý 15. týdne v mezidobí  
2022713Markétasv. JindřichIz 10,5-7.13-16Zl 94Mt 11,25-27středa 15. týdne v mezidobí  
2022714Karolínabl. Hroznata, sv. Kamil de LellisIz 26,7-9.12.16-19Zl 102Mt 11,28-30čtvrtek 15. týdne v mezidobí  
2022715Jindřichsv. BonaventuraIz 38,1-6.21-22.7-8Iz 38Mt 12,1-8pátek 15. týdne v mezidobí  
2022716LubošPanna Maria KarmelskáMich 2,1-5Zl 10Mt 12,14-21sobota 15. týdne v mezidobí  
2022717Martinasv. Česlav a HyacintGn 18,1-10aZl 15(14)Kol 1,24-28Lk 10,38-4216. neděle v mezidobí  
2022718Drahomírasv. EmiliánMich 6,1-4.6-8Zl 50Mt 12,38-42pondělí 16. týdne v mezidobí  
2022719Čeněksv. MakrinaMich 7,14-15.18-20Zl 85Mt 12,46-50úterý 16. týdne v mezidobí  
2022720Iljasv. EliášJer 1,1.4-10Zl 71Mt 13,1-9středa 16. týdne v mezidobí  
2022721Vítězslavsv. Vavřinec z BrindisiJer 2,1-3.7-8.12-13Zl 36Mt 13,10-17čtvrtek 16. týdne v mezidobí  
2022722Magdalénasv. Marie MagdalénaPís 3,1-4aZl 63,2.3-4.5-6.8-9Jan 20,1.11-18  
2022723LiborSvátek sv. BrigityGal 2,19-20Zl 34Jan 15,1-8  
2022724Kristýnasv. KristinaGn 18,20-32ZI 138(137)Kol 2,12-14Lk 11,1-1317. neděle v mezidobí  
2022725Jakubsvátek sv. Jakuba apoštola2Kor 4,7-15Zl 126(125)Mt 20,20-28  
2022726Annasv. Jáchym a AnnaJer 14,17-22Zl 79Mt 13,36-43úterý 17. týdne v mezidobí  
2022727Věroslavsv. Gorazd a druhovéJer 15,10.16-21Zl 59Mt 13,44-46středa 17. týdne v mezidobí  
2022728Viktorsv. Nazarius a CelsusJer 18,1-6Zl 146Mt 13,47-53čtvrtek 17. týdne v mezidobí  
2022729Martasv. MartaJer 26,1-9Zl 69Mt 13,54-58pátek 17. týdne v mezidobí  
2022730Bořivojsv. Petr ChryzologJer 26,11-16.24Zl 69Mt 14,1-12sobota 17. týdne v mezidobí  
2022731Ignácsv. Ignác z LoyolyKaz 1,2;2,21-23Zl 90(89)Kol 3,1-5.9-11Lk 12,13-2118. neděle v mezidobí  
202281Oskarsv. Alfons z LiguoriJer 28,1-17Zl 119Mt 14,13-21pondělí 18. týdne v mezidobí  
202282Gustavsv. Eusebius, sv. Petr Julián EymardJer 30,1-2.12-15.18-22Zl 102Mt 14,22-36úterý 18. týdne v mezidobí  
202283Milušesv. LydieJer 31,1-7Jer 31Mt 15,21-28středa 18. týdne v mezidobí  
202284Dominiksv. Jan Maria VianneyJer 31,31-34Zl 51Mt 16,13-23čtvrtek 18. týdne v mezidobí  
202285KristiánPosvěcení římské baziliky Panny MarieNah 2,1.3;3,1-3.6-7Dt 32Mt 16,24-28pátek 18. týdne v mezidobí  
202286OldřiškaSvátek Proměnění PáněDan 7,9-10.13-14Zl 97(96)2Petr 1,16-19cyklus A: Mt 17,1-9, cyklus B: Mk 9,2-10, cyklus C: Lk 9,28b-36Svátek Proměnění Páně  
202287Ladasv. Kajetán, sv. Sixtus II. a druhovéMdr 18,6-9Zl 33(32)Zd 11,1-2.8-19Lk 12,32-4819. neděle v mezidobí  
202288Soběslavsv. DominikEz 1,2-5.24-28cZl 148Mt 17,22-27pondělí 19. týdne v mezidobí  
202289RomanSvátek sv. Terezie Benedikty od Kříže1Petr 4,12-19Zl 31Lk 9,23-26  
2022810VavřinecSvátek sv. Vavřince2Kor 9,6-10Zl 112(111)Jan 12,24-26  
2022811Zuzanasv. KláraEz 12,1-12Zl 78Mt 18,21-19,1čtvrtek 19. týdne v mezidobí  
2022812Klárasv. EuplusEz 16,1-15.60.63Iz 12Mt 19,3-12pátek 19. týdne v mezidobí  
2022813Alenasv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan BerchmansEz 18,1-10.13b.30-32Zl 51Mt 19,13-15sobota 19. týdne v mezidobí  
2022814Alansv. Maxmilián KolbeJer 38,4-6.8-10Zl 40(39)Zd 12,1-4Lk 12,49-5320. neděle v mezidobí  
2022815HanaSlavnost Nanebevzetí Panny MarieZj 11,19a;12,1.3-6a.10abZl 45(44)1Kor 15,20-27aLk 1,39-56Slavnost Nanebevzetí Panny Marie  
2022816Jáchymsv. ŠtěpánEz 28,1-10Dt 32Mt 19,23-30úterý 20. týdne v mezidobí  
2022817Petrasv. MyronEz 34,1-11Zl 23Mt 20,1-16astředa 20. týdne v mezidobí  
2022818Helenasv. HelenaEz 36,23-28Zl 51Mt 22,1-14čtvrtek 20. týdne v mezidobí  
2022819Ludvíksv. Jan EudesEz 37,1-14Zl 107Mt 22,34-40pátek 20. týdne v mezidobí  
2022820Bernardsv. BernardEz 43,1-7aZl 85Mt 23,1-12sobota 20. týdne v mezidobí  
2022821Johanasv. Pius X.Iz 66,18-21Zl 117(116)Zd 12,5-7.11-13Lk 13,22-3021. neděle v mezidobí  
2022822BohuslavPanna Maria Královna2Sol 1,1-5.11b-12Zl 96Mt 23,13-22pondělí 21. týdne v mezidobí  
2022823Sandrasv. Růžena z Limy2Sol 2,1-3a.14-17Mt 23,23-26úterý 21. týdne v mezidobí  
2022824BartolomějSvátek sv. Bartoloměje apoštolaZj 21,9b-14Zl 145(144)Jan 1,45-51  
2022825Radimsv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové1Kor 1,1-9Zl 145Mt 24,42-51čtvrtek 21. týdne v mezidobí  
2022826Luděkct. Martin Středa1Kor 1,17-25Zl 33Mt 25,1-13pátek 21. týdne v mezidobí  
2022827Otakarsv. Monika1Kor 1,26-31Zl 33Mt 25,14-30sobota 21. týdne v mezidobí  
2022828Augustýnsv. AugustinSir 3,19-21.30-31Zl 68(67)Zd 12,18-19.22-24aLk 14,1.7-1422. neděle v mezidobí  
2022829EvelínaUmučení sv. Jana KřtiteleJer 1,17-19Zl 71Mk 6,17-29  
2022830Vladěnasv. Fiakr1Kor 2,10b-16Zl 145Lk 4,31-37úterý 22. týdne v mezidobí  
2022831Pavlínasv. Rajmund1Kor 3,1-9Zl 33Lk 4,38-44středa 22. týdne v mezidobí  
202291Linda, Samuelsv. Jiljí1Kor 3,18-23Zl 24Lk 5,1-11čtvrtek 22. týdne v mezidobí  
202292Adélasv. Justus1Kor 4,1-5Zl 37Lk 5,33-39pátek 22. týdne v mezidobí  
202293Bronislavsv. Řehoř Veliký1Kor 4,6-15Zl 145Lk 6,1-5sobota 22. týdne v mezidobí  
202294Jindřiškasv. Růžena z ViterbaMdr 9,13-18Zl 90(89)Flm 9b-10.12-17Lk 14,25-3323. neděle v mezidobí  
202295Borissv. Viktorin (Vítězslav)1Kor 5,1-8Zl 5Lk 6,6-11pondělí 23. týdne v mezidobí  
202296Boleslavsv. Magnus1Kor 6,1-11Zl 149Lk 6,12-19úterý 23. týdne v mezidobí  
202297Regínasv. Melichar Grodecký1Kor 7,25-31Zl 45Lk 6,20-26středa 23. týdne v mezidobí  
202298MarianaSvátek Narození Panny MarieMich 5,1-4aZl 13(12)Mt 1,1-16.18-23  
202299Danielasv. Petr Klaver1Kor 9,16-19.22b-27Zl 84Lk 6,39-42pátek 23. týdne v mezidobí  
2022910Irmabl. Karel Spinola1Kor 10,14-22Zl 116BLk 6,43-49sobota 23. týdne v mezidobí  
2022911Denisasv. EmilEx 32,7-11.13-14Zl 51(50)1Tim 1,12-17Lk 15,1-3224. neděle v mezidobí  
2022912Mariesv. Quido / Jména Panny Marie1Kor 11,17-26.33Zl 40Lk 7,1-10pondělí 24. týdne v mezidobí  
2022913Luborsv. Jan Zlatoústý1Kor 12,12-14.27-31aZl 100Lk 7,11-17úterý 24. týdne v mezidobí  
2022914RadkaSvátek Povýšení sv. křížeNm 21,4b-9Zl 78(77)Flp 2,6-11Jan 3,13-17Svátek Povýšení sv. kříže  
2022915JolanaPanna Maria BolestnáZid 5,7-9Zl 31Jan 19,25-27  
2022916Ludmilasv. Ludmila1Kor 15,12-20Zl 17Lk 8,1-3pátek 24. týdne v mezidobí  
2022917Naděždasv. Kornélius a Cyprián, sv. Bellarmin1Kor 15,35-37.42-49Zl 56Lk 8,4-15sobota 24. týdne v mezidobí  
2022918Kryštofsv. Josef KupertinskýAm 8,4-7Zl 1131Tim 2,1-8Lk 16,1-1325. neděle v mezidobí  
2022919Zitasv. JanuáriusPr 3,27-35Zl 15Lk 8,16-18pondělí 25. týdne v mezidobí  
2022920Olegsv. Ondřej, Pavel a druhovéPr 21,1-6.10-13Zl 119Lk 8,19-21úterý 25. týdne v mezidobí  
2022921MatoušSvátek sv. MatoušeEf 4,1-7.11-13Zl 19(18)Mt 9,9-13  
2022922Darinasv. Mořic a druhovéKaz 1,2-11Zl 90Lk 9,7-9čtvrtek 25. týdne v mezidobí  
2022923Bertasv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z PietrelcinyKaz 3,1-11Zl 144Lk 9,18-22pátek 25. týdne v mezidobí  
2022924Jaromírsv. Gerard (Jaromír)Kaz 11,9-12,8Zl 90Lk 9,43b-45sobota 25. týdne v mezidobí  
2022925Zlatasv. KleofášAm 6,1a.4-7Zl 1461Tim 6,11-16Lk 16,19-3126. neděle v mezidobí  
2022926Andreasv. Kosma a DamiánJob 1,6-22Zl 17Lk 9,46-50pondělí 26. týdne v mezidobí  
2022927Jonášsv. Vincenc z PaulaJob 3,1-3.11-17.20-23Zl 88Lk 9,51-56úterý 26. týdne v mezidobí  
2022928Václav - Státní svátek - Den české státnostiSlavnost sv. VáclavaMdr 6,9-211Kron 291Petr 1,3-6;2,21b-24Mt 16,24-27  
2022929MichalSvátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a RafaelaDan 7,9-10.13-14Zl 138(137)Jan 1,47-51  
2022930Jeronýmsv. JeronýmJob 38,1.12-21;40,3-5Zl 139Lk 10,13-16pátek 26. týdne v mezidobí  
2022101Igorsv. Terezie od Dítěte JežíšeJob 42,1-3.5-6.12-16Zl 119Lk 10,17-24sobota 26. týdne v mezidobí  
2022102Olívie, Oliversv. andělé strážníHab 1,2-3;2,2-4Zl 95(94)2Tim 1,6-8.13-14Lk 17,5-1027. neděle v mezidobí  
2022103Bohumilsv. MaxmiliánGal 1,6-12Zl 111Lk 10,25-37pondělí 27. týdne v mezidobí  
2022104Františeksv. František z AssisiGal 1,13-24Zl 139Lk 10,38-42úterý 27. týdne v mezidobí  
2022105Eliškasv. PalmácGal 2,1-2.7-14Zl 117Lk 11,1-4středa 27. týdne v mezidobí  
2022106Hanušsv. BrunoGal 3,1-5Lk 1Lk 11,5-13čtvrtek 27. týdne v mezidobí  
2022107JustýnaPanna Maria RůžencováGal 3,7-14Zl 111Lk 11,15-26pátek 27. týdne v mezidobí  
2022108Věrasv. SimeonGal 3,22-29Zl 105Lk 11,27-28sobota 27. týdne v mezidobí  
2022109Štefan, Sárasv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonard2Kral 5,14-17Zl 982Tim 2,8-13Lk 17,11-1928. neděle v mezidobí  
20221010Marinasv. PaulinGal 4,22-24.26-27.31-5,1Zl 113Lk 11,29-32pondělí 28. týdne v mezidobí  
20221011Andrejsv. GermanGal 5,1-6Zl 119Lk 11,37-41úterý 28. týdne v mezidobí  
20221012Marcelsv. RadimGal 5,18-25Zl 1Lk 11,42-46středa 28. týdne v mezidobí  
20221013Renátasv. EduardEf 1,1-10Zl 98Lk 11,47-54čtvrtek 28. týdne v mezidobí  
20221014Agátasv. Kalist I.Ef 1,11-14Zl 33Lk 12,1-7pátek 28. týdne v mezidobí  
20221015Terezasv. Terezie od JežíšeEf 1,15-23Zl 8Lk 12,8-12sobota 28. týdne v mezidobí  
20221016Havelsv. Hedvika, sv. Markéta Maria AlacoqueEx 17,8-13Zl 1212Tim 3,14-4,2Lk 18,1-829. neděle v mezidobí  
20221017Hedvikasv. Ignác AntiochijskýEf 2,1-10Zl 100Lk 12,13-21pondělí 29. týdne v mezidobí  
20221018LukášSvátek sv. Lukáše2Tim 4,9-17bZl 145(144)Lk 10,1-9  
20221019Michaelasv. Izák Jogues a druhovéEf 3,2-12Iz 12Lk 12,39-48středa 29. týdne v mezidobí  
20221020Vendelínsv. IrenaEf 3,14-21Zl 33Lk 12,49-53čtvrtek 29. týdne v mezidobí  
20221021Brigitasv. HilarionEf 4,1-6Zl 24Lk 12,54-59pátek 29. týdne v mezidobí  
20221022Sabinasv. Marie SalomeEf 4,7-16Zl 122Lk 13,1-9sobota 29. týdne v mezidobí  
20221023Teodorsv. Jan KapistránskýSir 35,15b-17.20-22aZl 342Tim 4,6-8.16-18Lk 18,9-1430. neděle v mezidobí  
20221024Ninasv. Antonín Maria KlaretEf 4,32-5,8Zl 1Lk 13,10-17pondělí 30. týdne v mezidobí  
20221025Beátasv. KryšpínEf 5,21-33Zl 128Lk 13,18-21úterý 30. týdne v mezidobí  
20221026Eriksv. RustikEf 6,1-9Zl 145Lk 13,22-30středa 30. týdne v mezidobí  
20221027Šarlota, Zoesv. FrumenciusEf 6,10-20Zl 144Lk 13,31-35čtvrtek 30. týdne v mezidobí  
20221028Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu (1918)Svátek sv. Šimona a JudyEf 2,19-22Zl 19(18)Lk 6,12-19  
20221029Silviesv. NarcisFlp 1,18b-26Zl 42Lk 14,1.7-11sobota 30. týdne v mezidobí  
20221030Tadeášsv. MarcelMdr 11,22-12,2Zl 145(144)2Sol 1,11-2,2Lk 19,1-1031. neděle v mezidobí  
20221031Štěpánkasv. WolfgangFlp 2,1-4Zl 131Lk 14,12-14pondělí 31. týdne v mezidobí  
2022111FelixSlavnost Všech svatýchZj 7,2-4.9-14Zl 24(23)1Jan 3,1-3Mt 5,1-12a  
2022112Vzpomínka na všechny věrné zemřeléVzpomínka na všechny věrné zemřeléMdr 3,1-9Žl 116Rim 8,14-23Mt 25,31-46  
2022113Hubertsv. Martin de PorresFlp 3,3-8aZl 105Lk 15,1-10čtvrtek 31. týdne v mezidobí  
2022114Karelsv. Karel BoromejskýFlp 3,17-4,1Zl 122Lk 16,1-8pátek 31. týdne v mezidobí  
2022115Miriamsv. Zachariáš a AlžbětaFlp 4,10-19Zl 112Lk 16,9-15sobota 31. týdne v mezidobí  
2022116Liběnasv. Leonard (Linhart)2Mak 7,1-2.9-14Zl 172Sol 2,16-3,5Lk 20,27-3832. neděle v mezidobí  
2022117Saskiesv. WilibrordTit 1,1-9Zl 24Lk 17,1-6pondělí 32. týdne v mezidobí  
2022118Bohumírsv. Gottfried (Bohumír)Tit 2,1-8.11-14Zl 37Lk 17,7-10úterý 32. týdne v mezidobí  
2022119BohdanSvátek Posvěcení lateránské bazilikyEz 47,1-2.8-9.12Zl 46(45)1Kor 3,9c-11.16-17Jan 2,13-22  
20221110Evžensv. Lev VelikýFlm 7-20Zl 146Lk 17,20-25čtvrtek 32. týdne v mezidobí  
20221111Martinsv. Martin2Jan 4-9Zl 119Lk 17,26-37pátek 32. týdne v mezidobí  
20221112Benediktsv. Josafat3Jan 5-8Zl 112Lk 18,1-8sobota 32. týdne v mezidobí  
20221113TiborSvátek sv. Anežky ČeskéMal 3,19-20aZl 982 Sol 3,7-12Lk 21,5-1933. neděle v mezidobí  
20221114Sávasv. Mikuláš TaveličZj 1,1-4;2,1-5aZl 1Lk 18,35-43pondělí 33. týdne v mezidobí  
20221115Leopoldsv. Albert VelikýZj 3,1-6.14-22Zl 15Lk 19,1-10úterý 33. týdne v mezidobí  
20221116Otmarsv. Markéta SkotskáZj 4,1-11Zl 150Lk 19,11-28středa 33. týdne v mezidobí  
20221117Mahulena - Státní svátek - Den boje za svobodu a demokraciisv. Alžběta UherskáZj 5,1-10Zl 149Lk 19,41-44čtvrtek 33. týdne v mezidobí  
20221118RomanaPosvěcení římských bazilik sv. Petra a PavlaZj 10,8-11Zl 119Lk 19,45-48pátek 33. týdne v mezidobí  
20221119Alžbětasv. MechtildaZj 11,4-12Zl 144Lk 20,27-40sobota 33. týdne v mezidobí  
20221120Nikolasv. Felix z Valois2Sam 5,1-3Zl 122Kol 1,12-20Lk 23,35-43Slavnost Ježíše Krista Krále  
20221121AlbertZasvěcení Panny Marie v JeruzaléměZj 14,1-3.4b-5Zl 24Lk 21,1-4pondělí 34. týdne v mezidobí  
20221122Cecíliesv. CecílieZj 14,14-20Zl 96Lk 21,5-11úterý 34. týdne v mezidobí  
20221123Klementsv. Klement I.Zj 15,1-4Zl 98Lk 21,12-19středa 34. týdne v mezidobí  
20221124Emíliesv. Ondřej Dung-Lac a druhovéZj 18,1-2.21-23;19,1-3.9aZl 100Lk 21,20-28čtvrtek 34. týdne v mezidobí  
20221125Kateřinasv. KateřinaZj 20,1-4.11-21,2Zl 84Lk 21,29-33pátek 34. týdne v mezidobí  
20221126Artursv. SilvestrZj 22,1-7Zl 95Lk 21,34-36sobota 34. týdne v mezidobí  
20221127Xeniesv. VirgilIz 2,1-5Zl 122(121)Rim 13,11-14Mt 24,37- 441. neděle adventní  
20221128Renésv. Mansuet (Miloslav)Iz 2,1-5Zl 122Mt 8,5-11pondělí 1. adventního týdne  
20221129Zinasv. SaturninIz 11,1-10Zl 72Lk 10,21-24úterý 1. adventního týdne  
20221130OndřejSvátek sv. OndřejeRim 10,9-18Zl 19(18)Mt 4,18-22  
2022121Ivasv. Edmund KampiánIz 26,1-6Zl 118Mt 7,21.24-27čtvrtek 1. adventního týdne  
2022122Blankasv. BibiánaIz 29,17-24Zl 27Mt 9,27-31pátek 1. adventního týdne  
2022123Svatoslavsv. František XaverskýIz 30,19-21.23-26Zl 147Mt 9,35-10,1.5-8sobota 1. adventního týdne  
2022124Barborasv. Jan Damašský, sv. BarboraIz 11,1-10Zl 72(71)Rim 15,4-9Mt 3,1-122. neděle adventní  
2022125Jitkasv. SábaIz 35,1-10Zl 85Lk 5,17-26pondělí 2. adventního týdne  
2022126Mikulášsv. MikulášIz 40,1-11Zl 96Mt 18,12-14úterý 2. adventního týdne  
2022127Benjamínsv. AmbrožIz 40,25-31Zl 103Mt 11,28-30středa 2. adventního týdne  
2022128KvětoslavaSlavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchuGn 3,9-15.20Zl 98(97)Ef 1,3-6.11-12Lk 1,26-38  
2022129Vratislavsv. ValerieIz 48,17-19Zl 1Mt 11,16-19pátek 2. adventního týdne  
20221210Juliesv. Julie a EulálieSir 48,1-4.9-11Zl 80Mt 17,10-13sobota 2. adventního týdne  
20221211Danasv. Damas I. (Hostivít)Iz 35,1-6a.10Zl 146(145)Jak 5,7-10Mt 11,2-113. neděle adventní  
20221212Simonasv. Jana Františka de ChantalNm 24,2-7.15-17aZl 25Mt 21,23-27pondělí 3. adventního týdne  
20221213Luciesv. Lucie (Světluše)Sof 3,1-2.9-13Zl 34Mt 21,28-32úterý 3. adventního týdne  
20221214Lýdiesv. Jan od KřížeIz 45,6b-8.18.21b-25Zl 85Lk 7,19-23středa 3. adventního týdne  
20221215Radanasv. ValeriánIz 54,1-10Zl 30Lk 7,24-30čtvrtek 3. adventního týdne  
20221216Albínasv. Adelhaida (Adéla)Iz 56,1-3a.6-8Zl 67Jan 5,33-36pátek 3. adventního týdne  
20221217Danielsv. LazarGn 49,1a.2.8-10Zl 72Mt 1,1-17  
20221218Miloslavsv. Rufus a ZosimIz 7,10-14Zl 24(23)Rim 1,1-7Mt 1,18-244. neděle adventní  
20221219Esterbl. UrbanSd 13,2-7.24-25aZl 71Lk 1,5-25  
20221220Dagmarsv. Dominik SiloskýIz 7,10-14Zl 24Lk 1,26-38  
20221221Natáliesv. Petr KanisiusPis 2,8-14Zl 33 Lk 1,39-45  
20221222Šimonsv. Servul1Sam 1,24-281Sam 2Lk 1,46-56  
20221223Vlastasv. Jan KentskýMal 3,1-4.23-24Zl 25Lk 1,57-66  
20221224Adam a EvaŠtědrý den2Sam 7,1-5.8b-12.14.16Zl 89Lk 1,67-79  
202212251. Svátek vánočníSlavnost Narození PáněIz 9,1-3.5-6Zl 96Tit 2,11-14Lk 2,1-14Slavnost Narození Páně  
20221226Štěpánsv. ŠtěpánSk 6,8-10;7,54-60Zl 31(30)Mt 10,17-22Svátek sv. Štěpána  
20221227Žanetasv. Jan Evangelista1Jan 1,1-4Zl 97(96)Jan 20,2-8Svátek sv. Jana Evangelisty  
20221228Bohumilasv. Betlémské děti, mučedníci1Jan 1,5-2,2Zl 124(123)Mt 2,13-18Svátek svatých Betlémských dětí, mučedníků  
20221229Juditasv. Tomáš Becket1Jan 2,3-11Zl 96Lk 2,22-35  
20221230Davidsv. EvženSir 3,3-7.14-17aZl 128(127)Kol 3,12-21Mt 2,13-15.19-23Svátek Svaté rodiny  
20221231Silvestrsv. Silvestr1Jan 2,18-21Zl 96Jan 1,1-18