DOMAŠOV
Skoč na hlavní menu.

Obec     Kostel, fara    

Historie kostela a fary

Domašovské zvony

prasklý zvon Maria V lednu roku 2007 praskl na věži našeho kostela po 400 letech služby zvon Maria. Tato nešťastná událost se ale zároveň stala impulsem k tomu, aby zvonice prošla celkovou opravou a aby se pro ni odlily nové zvony.

Prasklý zvon Maria je památkově chráněn a nemůže tedy být přelit, jak se to často s takovými zvony děje. Namísto toho bude zakonzervován a na příhodném místě vystaven.

Ke stávajícímu zvonu Vavřinec, který váží 550 kg a zní tónem H, se tak připojil úplně nový zvon Maria (průměr 70 cm, 195 kg, tón d) a ještě Antonín (průměr 61 cm, 143 kg, tón e). Nové zvony odlili ve zvonařském ateliéru Tkadlec v Halenkově.

Zvony v domašově mají již od roku 1994 elektrický pohon a elektricky poháněné zůstaly i po rekonstrukci. Mají ale instalován moderní, technologicky pokročilejší pohon s lineárními motory a elektronickým řízením.

Svěcení zvonů Maria a Antonín Všechny zvony se mají poprvé rozjásat o letošní pouti 12. srpna. Slavnostně posvěceny byly už v neděli 5. srpna. Zvony přijel posvětit převor benediktinů v Rajhradě p. Augustin Gazda, OSB.

Náklady na opravu zvonice a nové zvony činily celkem 340 000 korun. K jejich uhrazení přispělo mnoho dobrodinců z místní farnosti.

 

Z historie kostela a fary

Historie domašovského kostela, který je zasvěcený sv. Vavřinci, byla stejně složítá jako celé obce. Kostel měnil velikost, sloh, dokonce i polohu. Původní poloha gotického chrámu byla od severovýchodu na jihozápad, dnes slouží jako boční vchod. V roce 1620 byl kostel zbořen poraženci po bitvě bělohorské. Znovu postavený kostel byl však již roku 1645 znovu zničen Švédy. Nynější barokní podoba je z roku 1765, plechová věž z roku 1846.

Interiér kostela

Také interér kostela se měnil. Poslední velkou změnu zaznamenal roku 1980, kdy proběhly úpravy odpovídající směrnicím II. Vatikánského koncilu. Byla např. odstraněna kazatelna, a hlavní oltář upraven, aby kněz mohl sloužit bohoslužby čelem k lidu.


Písemnou zmínku o faře v Domašově lze vysledovat již v záznamech z roku 1255. Dnešní budova pochází z roku 1782, původně to byla přízemní budova. V roce 1846 bylo přistavěno první podlaží a od této doby má fara dnešní podobu. Poslední oprava fasád proběhla roku 1995.

Kostel i fara jsou vedeny jako památkový objekt.

Můžete si prohlédnout fotogalerii kostela.

Zpracováno podle publikace Domašov, vydané k příležitosti 950. výročí obce, kterou sestavil Zdeněk Havlíček.


Hlavní menu:


www.domasov.info
stará auta jedou Domašovem

Mapa stránek

Webdesign © JO-HA, e-mail: morel.sro@gmail.comNa začátek stránky