DOMAŠOV
Skoč na hlavní menu.

Činnost     Kontakt    

Orel, jednota Devět Křížů

Aktivity Orla jednoty Devět křížů v roce 2018

Začátek roku

Na začátku roku 2018 jsme kromě pomoci při Tříkrálové sbírce společně dvakrát navštívili Aquapark v Brně-Kohoutovicích. V únoru se zúčastnili lyžařských závodů ve sjezdu na Stupavě. Zde jsme ve všech kategoriích koukali našim zdatnějším kolegům více méně na záda, což pro nás bylo po úspěších z předchozích roků docela zklamání, ale jak říká klasik: „To se někdy stává, pokaždé se nevyhrává“.

17. 3. se konal župní sjezd v Řečkovicích, kde byl zástupce naší jednoty Radek Vala zvolen do sedmičlenného předsednictva Sušilovy župy. Také jsme začali pravidelně navštěvovat středeční atletické tréninky pro děti v Brně.

Velikonoce

Na bílou sobotu jsme po dlouhých letech s 13 dětmi polední pochůzkou po vesnici obnovili tradici předvelikonočního hrkání, když „kostelní zvony odletěly do Říma“. Pro velký úspěch bychom je rádi příští rok i s více dětmi a hrkačkami zopakovali.

Duben

V dubnu jsme nechali zasadit na louce vedle kostela lípu srdčitou, kterou nyní pravidelně zaléváme. Stalo se tak ke 100. výročí založení naší republiky a 70 roků od konání největší protikomunistické demonstrace – srpnové orelské pouti na Hostýn, které se tehdy zúčastnilo více než 100 tisíc věřících a za niž byli její organizátoři posléze „odměněni“ v součtu více než sto roky vězení.

Květen

Květen byl pro nás nejakčnější. Na jeho počátku jsme společně navštívili v téměř 40 lidech Permonium v Padochově, kde jsme se mohli seznámit s těžbou uhlí, ale hlavně si zasoutěžit a zahrát na desítkách místních atrakcí.

12. května jsme se zúčastnili dopoledne Atletické Grand-Prix v Bohunicích, kde naše členka Kristýna Barančíková vyhrála ve své kategorii a dva další naši zástupci obsadili jedno 4. a jedno 5. místo.

19. května jsme navštívili v Řečkovicích obnovený orelský folklórní festival s více než desítkou souborů z celé republiky. Ke 150. výročí úmrtí našeho patrona P. Františka Sušila se konala v Ořechově hojně navštívená konference o jeho životě s výstavou, přednáškami, koncertem Jaroslava Hutky, programem pro děti a cimbálovou muzikou. V den 150. výročí jeho úmrtí jsme na Brněnském ústředním hřbitově položili u jeho hrobu věnec, zúčastnili se krátké bohoslužby a vyslechli si další přednášku historika o jeho životě.

Červen

V červnu jsme pokračovali se zájemci v návštěvách středečních atletických tréninků v tělocvičně a obnoveném sportovním areálu Gymnázia na Lerchové, kde se dětem věnuje Štěpán Juránek.

Červenec

Na počátku července jsme se s dvaceti dětmi vypravili na pěší pouť na Velehrad, kde se při oslavách sv. Cyrila a Metoděje konají Dny lidí dobré vůle. Letos všechno dopadlo, jak mělo. Všichni ve zdraví došli do cíle poutě a naši zástupci vyhráli v charitní soutěži pro děti podobně jako vloni. Tehdy jenom první, letos však i druhou cenu – chytré mobily.

děti na kamenné zídce V týdnu od 9. do 14. 7. proběhl již tradiční přivesnický tábor, letos pro 32 dětí. Zde jsme závodili při olympijských hrách, navštívili hrad Veveří, prošli se kolem přehrady a navštívili kapli s kopií obrazu P. Marie z Veveří.

olympijská střelba z luku Při pokladové hře došli po krásně upravené lesní cestě od Svaté Anny do Lesního Hlubokého, po obědě tvořili s Veronikou nebo skákali na hradě, společně s rodiči v sobotu opékali špekáčky – prostě jsme se dobře bavili.

Tábor v Žihobcích

orli pred vchodem do Petrklíče Koncem měsíce července se konal pobytový tábor pro starší děti v Žihobci v Pošumaví. Cestou tam jsme navštívili Zemědělské muzeum se ZOO Ohrada u Hluboké nad Vltavou. O pár desítek kilometrů dál poutní místo Lomec s domem pro postižení děti – Žlutý petrklíč.

koupeme se v Otavě Na místě pak krásně zrekonstruovaný zámek Hrádek u Sušice s Muzeem pro děti. Zaplavali si v říčce Křemelná i zlatonosné Otavě. Stezku odvahy strávili v kostele sv. Mořice a sousední kostnici v Mouřenci.

orli na horské louce Z vrcholů Šumavy dohlédli na Prahu či Brno, navštívili přírodní výběh pro vlky v Srní i infocentrum v Kašperských horách, kde jsme si během průtrže mračen vyrobili ozdoby z ovčí vlny.

Koupali se v místním koupališti i hráli a sportovali v zámeckém parku. Ve Strašíně krmili a hladili zraněné netopýry. Cestou zpět jsme se zastavili na krátkou neplánovanou prohlídku Tábora.

Srpen

V srpnu jsme pomohli při pořádání poutního Svatovařineckého posezení u piva a vína s harmonikou v Cukrárně u Jankůjů. Zatímco starší popíjeli, mladší si mohli zařádit na skákacím hradě.

Naši členové se zúčastnili Orelské pouti na sv. Hostýně v neděli 19. srpna k 70. výročí poslední pouti Čs. Orla v roce 1948 před jeho likvidací komunisty. Poutní mši svatou celebroval primas český, kardinál Dominik Duka.

Byla zde také odhalena a posvěcena pamětní deska Orla a proběhlo orelského shromáždění za účasti poslanců a senátorů Parlamentu ČR. Jako každoročně jsme také rozjímali na svatohostýnské křížové cestě spolu s duchovním vedoucím naší župy P. Pavlem Kopeckým z Drásova.

Podzim

V září jsme obnovili středeční návštěvy atletických tréninků v Brně. V říjnu pak byli naši dva zástupci, Renata Dufková a Radek Vala, zvoleni na kandidátce KDU-ČSL do obecního zastupitelstva.

závodníci s diplomem V listopadu jsme se opět zúčastnili plaveckých závodů v Blansku, kde jsme obsadili jedno třetí, čtvrté a páté místo. Navíc se nám povedlo, že se ve všech kategoriích, kde jsme měli nominované naše závodníky, se našli plavci, kteří se nám koukali na záda :-).

Také jsme začali nacvičovat s dětmi veršovanou pohádku o rytířích, kterou bychom jako divadlo rádi předvedli na veřejnosti.

Magdalena Valová

Aktivity Orla jednoty Devět křížů v roce 2017

V lednu jsme navštívili s 35 lidmi nově zbudované olomoucké vědecko-technické centrum pro děti a mládež – Pevnost poznání. Kromě několika chemických pokusů, řady her či interaktivních zobrazení přírodních jevů jsme si měli možnost v přízemní expozici o pevnostní historii Olomouce vyzkoušet dobové vojenské oblečení. Děti ve vojenském Jen o pár dní později jsme podnikli v několika desítkách lidech již oblíbený výlet na BVV, kde jsme navštívili výstavu Go a Region tour s množstvím programů pro naše mladší členy. V únoru naši jednotu úspěšně reprezentovala na orelských lyžařských závodech na Stupavě skupinka bratří Bartošíků, která tu vyhrála v chlapeckých kategoriích jedno první, jedno druhé a jedno čtvrté místo

Víkend v Podyjí

28. 4. v pátek jsme auty dojeli do malé vesničky Olbramkostel blízko Znojma. Skupinka dětí na lavičce Na místní faře jsme zůstali až do pondělí. V blízkém okolí jsme navštívili zámek Vranov nad Dyjí a s pracovními listy si udělali procházku a obdivovali krásu Podyjí. Neděli jsme strávili v Tasovicích – rodišti sv. Hrad na kopci Klementa Maria Houfbauera – kde jsme se dozvěděli o jeho pekařském i řeholním životě. Mohli jsme si zkusit upéct v peci výborné rohlíčky s chlebem, které – i když měly delší záruku – moc dlouho nevydržely. Chybět také nemohl klasický táborák se špekáčky, stezkou odvahy a napínavá pokladová hra. Cestou zpátky jsme se stavili na zámku Kravsko a tím ukončili víkendovku na Podyjí.

Pouť na Velehrad

První týden v červenci se konalo již tradiční putování ze Střílek přes Chřiby k Velehradu na Dny lidí dobré vůle. Proti loňsku, kdy nás prohnala střevní chřipka tak důkladně, že na samotné Dny lidí dobré vůle již na Velehradě nikdo nezůstal, nám přálo počasí, takže jsme si užili jen trochu blátivých cest, zato slunce, stínů lesů, koupání i společenského a duchovního programu. Jednu noc jsme spali na Salaši a další dvě přímo na velehradském Arcibiskupském gymnáziu.

Přivesnický tábor Domašov

Táborníci v bazénu

Druhý týden v červenci od pondělí do soboty se v Domašově uskutečnil přivesnický tábor. Tábora se zúčastnilo 32 dětí, tři vedoucí a dva asistenti. Každý den jsme navštívili jeden ze světadílů, o kterém jsme se vždy dozvěděli něco nového. Čtyři přívesničtí táborníci Obvykle následoval krátký testík, kdy jsme si ověřili naše získané vědomosti. Celý tábor jsme díky nabitému programu strávili v okolí Domašova. Navštívili jsme koupaliště v Rudce s novým zázemím i koupaliště na Hálově mlýně. Výborné obědy se zmrzlinou jsme měli v Cukrárně u Jankůjů, Přívesničtí táborníci při soutěži kde jsme měli v sobotu po vystoupení dětí se scénkami, udělování diplomů také závěrečné opékání špekáčků. Děti si kromě her ve skupinkách stavěly věže z dřívek, natíraly farní plot, vyráběly padáky pro syrová vajíčka, hrály bojovku v maliní, soutěžily v olympijských i netradičních disciplínách… Prostě, vůbec jsme se nenudili a již se těšíme na příští rok.

Pobytový tábor v pošumavských Žihobcích

Děti s modelem

Dne 23. 7. jsme s 15 dětmi a třemi dospělými vyrazili se zastávkami v Táboře-Klokotech, Bechyni a jaderné elektrárně Temelín na faru v Žihobcích. Protože se nám počasí proti loňsku spíše kabonilo, více jsme využívali programů pod střechou šumavských informačních center. V Kašperských horách jsme tak vyráběli skleněné korálky či se dozvěděli o životě místních horalů i o tom, jak přežít sám v lese. Skupinové foto účastníků V Sušici mají moc pěkný krytý bazén a nad městem krásný výhled od kaple Sv. Anděla Strážce. Navštívili jsme i vlčí výběh v Srní či soví voliéry v Borové Ladě. Když nám počasí přálo, proběhly i olympijské dny včetně noční stezky odvahy kolem místního hřbitova. Protože se počasí v sobotu polepšilo, po pouti ke sv. Anně v Malči jsme vyrazili i na stopovací pokladovou hru přes Strašín, kde jsme si v informačním centru pohladili a nakrmili netopýry, podívali se do místní právě otevřené jeskyně (mají tam pěkně blátivo), v jejímž okolí jsme pak našli i poklad a dokonce se i vykoupali na koupališti. Po návratu domů jsme 12. 8. vypomohli místním lidovcům s organizací Svatovavřineckého posezení u piva a vína v cukrárně u Jankůjů. Další srpnový víkend jsme se zúčastnili turnaje v pétanque v Synalově, kde se našim zástupcům ve čtyřech tříčlenných družstvech letos finá- lové umístění vyhnulo. Na začátku listopadu jsme se zúčastnili orelských plaveckých závodů v Blansku. Mezi zkušenými plavci se nám podařilo vyhrát v dívčí kategorii plavců elévů, kde nás moc pěkně reprezentovala Krystýna Barančí- ková z Rosic. 2. prosince večer se naši starší členové zúčastnili okusu vín v Lomnici u Tišnova. Kromě tradičních moravských vín zde byla i sada vzorků vín francouzských, které pořadatelům při řízeném okusu komentoval Pavel Fischer, bývalý velvyslanec ve Francii a v současné době kandidát na prezidenta ČR.

Monika a Markéta Valovy

Orelský přivesnický tábor v Domašově 2016

Druhý červencový týden se v naší obci uskutečnil již čtvrtý orelský přivesnický tábor pro děti ve věku 5 až 11 let. Tento rok se pro celotáborovou hru a soutěže staly inspirací nám všem známí modří skřítkové – Šmoulové.

Skupina šmoulů pod stromy

Během celého týdne plnilo 24 děti ve skupinách s pomocí svých kamarádů úkoly. Soutěží, her a jiných aktivit bylo opravdu mnoho, např. seznamovací a sportovní hry, výroba skupinových vlajek, malování táborových triček, pěvecko-umělecká soutěž po skupinkách, výlety na Hálův mlýn spojený s plaváním, dovádění na skákacím hradě. Mezi další aktivity patřilo i stavění šmoulí vesnice z přírodnin v lese, dále pak děti soutěžily v zajímavých sportovních disciplínách na šmoulí olympiádě.

Útočiště jsme nalezli v tělocvičně základní školy a hlavně v místní cukrárně, kde jsme každý den obědvali. Tímto bych chtěla poděkovat Pavlu Jankůjovi za poskytnutý azyl a hlavně za výborné domácí jídlo.

Podle reakcí dětí se domnívám, že se nám letošní orelský tábor vydařil a již se těšíme na příští půlkulatý pátý ročník.

Žihobce 2016

Skupina výletníků na hradním dláždění

Poslední týden v červenci se konal pobytový tábor na faře v obci Žihobce v Plzeňském kraji blízko Kašperských Hor. Šestnáct dětí školou nebo školkou povinných a čtyři dospělí vyrazili společně v neděli dopoledne směr Čechy. Po cestě jsme navštívili hrad Kámen s expozicí historie motorek v ČR a zámek Ohrada s expozicí rybářství, lesnictví a myslivosti.

Vlajka v rukou skupiny dětí.

Druhý den se děti rozdělily do dvou družstev a začalo celotýdenní zápolení, při kterém jsme sledovali život šumavského sv. Guntera z Dobré Vody u Hartmanic. Děti soutěžily ve fyzické zdatnosti a výdrži, vědomostních znalostech, šifrování, zručnosti a někdy přišlo na řadu i potřebné štěstí a náhoda. Nejen děti si mohly vyzkoušet střelbu z luku a pistole, pétanque, házet šipky či zahrát ruské kuželky.

Počasí nám docela vyšlo, prima osvěžení bylo v místním koupališti včetně vynikající zmrzliny. A i když pršelo, tak středeční výlet na hrad Kašperk, krátká návštěva Bavorska či cesta v pláštěnkách na Černé jezero měly úspěch. Z části i proto, že po cestě rostla spousta vynikajících borůvek.

Černé jezero na pozadí poutníka v modrém

Po sobotní celodenní stopovačce za pokladem k 6 km vzdálenému Strašínskému kostelu bylo vyhlášeno vítězné družstvo. Cestou si děti mohly v místním infocentru pohladit a nakrmit zraněné netopýry včetně výroby vlastního netopýra z papíru. Děti si rozdělily spoustu dobrot a pomalu se chystaly k nedělnímu odjezdu.

Na cestě zpátky v neděli jsme prozkoumali mlýn v Hoslovicích, který je považován za nejstarší vodní mlýn ve střední Evropě. Zde se natáčela řada známých pohádek (Kouzla králů, Tři bratři či Vodník a Karolínka). Ve večerních hodinách všichni, i přes technickou závadu jednoho z vozidel, dorazili šťastně do svých domovů.

Výlet do Krkonoš

Skláři v dílně při práci

Ve volných dnech kolem státního svátku 28. října jsme si udělali s našimi členy z Čech výlet do Harrachova, kde jsme v dopoledních hodinách navštívili místní muzeum sklářství a lyžování a odpoledne si udělali výlety k Mumlavským vodopádům a pod skokanské můstky.

Výlet na Pálavu

Velká skupina výletníků.

Dalšího státního svátku 17. listopadu jsme využili k výletu na Pálavu, kde jsme v mlze navštívili Sirotčí hrádek nad Klentnicí. Z něho jsme vyrazili do Mikulova. Tam jsme si na místním zámku prohlédli výstavu Víno napříč staletími a Římané a Germáni na Moravě.

Největší úspěch mezi mladšími členy ale měla návštěva Aquaparku Moravia v Pasohlávkách, kde se většina dětí nemohla téměř tři hodiny odlepit od místních tobogánů a skluzavek.

Veronika Křivánková, Renata Dufková a Magdalena Valová

Orelské tábory (z účastníkova pohledu)

Děti si hrají na louce

Přivesnický tábor se konal od 13. 7. do 19. 7. ve školní tělocvičně a zahradě, v Domašově a jeho okolí. Zúčastnilo se ho 23 dětí převážně předškolního a raného školního věku. Hlavní vedoucí nám dělala pančelka Anežka Večeřová, Verča Křivánková s taťkou a mamkou.

Řádění na skákacím hradu

První den se děti rozdělily do tří skupin a poté se hrály různé seznamovací hry. Kolem půl dvanácté jsme vyrazili na oběd v cukrárně u Jankujů, kde vaří výborná jídla, na kterých jsme si většinou pochutnali.

Děti s vodou na pískovišti

Během týdne mezi sebou soutěžila jednotlivá družstva o body, hrály se hry jako stopovaná a pokladovka. Protože nám vyšlo krásné počasí, odpoledne jsme se chodili koupat na Hálův mlýn. Malí se tam vyřádili na pískovišti a my starší zase v bazénu, kde se dal najít úkryt před věčně mlsnými vosami.

Děti s míčem v tělocvičně

Na konci tábora vyhrálo převážně holčičí družstvo Fialka :-)

Pro starší děti se ve dnech 19. 7. až 26. 7. konal pobytový tábor na faře v obci Žihobce na Šumavě. Zúčastnilo se ho 16 dětí z Domašova a okolí a 4 dospělí.

První den jsme strávili cestou na místo. Zastavili jsme na poutním místě Kostelní Vydří, v Jindřichově Hradci, Hluboké Nad Vltavou a Strakonicích.

Skupinka u lesa

Druhý den po příjezdu nám začala vařit pokrmy vynikající kuchařka Marta Barančíková. Oblíbenou vedoucí se stala hlavní vedoucí mamka, která za podpory táty zvládla celý tábor. Sice tu nebyly vosy, ale spalující slunce, kvůli kterému jsme se museli celé odpoledne obětovat a chodit na koupaliště a pro zmrzlinu.

Kuželky

Když během tábora zapršelo, navštívili jsme hrad Kašperk. Jinak jsme se pohybovali v Žihobci a jeho okolí s malým parkem a zámkem, s muzeem a netopýří stezkou.


Skupinka na dláždění

I přes vedro se nadále hrály různé hry, díky nimž se naše družstva mohla srovnávat. Na konci tábora jsme my – Zlaté Šípy – bohužel nevyhrály… Vítězem se stalo družstvo Orlů, které nás postupně dostalo na kolena.

Sepsala Markéta Valová


Orelské plavání

Bazén Zveme rodiče a jejich děti na Orelské plavání ve středu 30. prosince v Nové Vsi u Oslavan. Vstupné pro členy Orla zdarma.

Sraz máme ve 13.15 hodin na náměstí v Domašově před školou a odtud odjedeme vlastními auty přes Rosice do Nové Vsi. V bazénu bychom se zdrželi 1 hodinu a po svačině vyrazili zpět k domovu, kde bychom měli být do 16.30.

Přihlásit se můžete u Magdaleny Valové na tel. 546 441 359 nebo e-mailem na adrese valar@post.cz.

Svatovavřinecké posezení s harmonikou nad vínem a pivem

Dovolujeme si Vás pozvat na Svatovavřinecké posezení s harmonikou nad vínem a pivem, které se bude konat v cukrárně pana Jankůje v sobotu 8. srpna od 15 hodin.

V ceně vstupného 80 Kč je zahrnuta neomezená konzumace vystavených vzorků.

Co chystáme v nejbližší době

  • 1. až 3. 5. – automobilová návštěva poutního místa Montserrat s víkendovým přespáním na faře v Cizkrajově s výlety do okolí.
  • 17. 5. – účast na dětské atletické Grand prix v Brně-Bohunicích.
  • 31. 5. – automobilová pouť Župy Sušilovy ke sv. Floriánu v Moravském Krumlově.
  • 19. 7. – pouť v Kostelním Vydří a následný týdenní pobyt na Šumavě.
  • 8. 8. – chystáme ochutnávku piv a vín.

Orel 2014

Haló, haló. Tady Domašovský orel. Opět se Vám hlásí dopisovatel Lacko, který Vás seznámí s činností místního Orla.

Seznam akcí v roce 2014

  1. Bowlingový turnaj v dubnu v Ořechově
  2. Vesnický tábor Domašov 2014 (14. 7. – 18. 7.)
  3. Účast na turnaji petanque Koule Synalov, 20. 7. 2014
  4. Posezení s vínem u cimbálu 9. 8. 2014

Můžete si prohlédnout i několik fotografií z našich akcí.

Bowlingov turnaj

První akcí domašovských orlů a orlíků byla účast na bowlingovém turnaji, který se konal v Ořechově pod záštitou místního Orla. Naši účast jistila rodina Valova. Umístili se na krásném 11. místě.

Vesnický tábor Domašov 2014

Hlavní akcí bylo uspořádání tábora pro děti. Letošního tábora se zúčastnilo 23 kluků a holek. Většina jich byla už loni, takže nebyl problém s pamatováním jmen a rodičů. Táborem se táhly jako červená nit cesty a pobyt u Hálova mlýna. Tuto lokalitu jsme navštívili po dva dny, neboť nám přálo sluníčko. Došlo i na zmrzlinu, tak co by nám mohlo chybět?

Nezapomněli jsme však ani na školní zahradu, kde Anežka a Magda (vedoucí) překypovaly nápady na hry a zábavu – hry, fotbálek, práce s míčem, malování, vystřihování…

V době oběda došlo na přesun do cukrárny pana Jankůje, kde byl vždy připraven dobrý oběd i s mlsáním na závěr (zmrzlina, ovoce, zákusek). V pátek nám na ukončení tábora, stejně jako vloni, upekli dobré buchty.

Po obědě část táborníků (každý den menší a menší) odcházela spát do tělocvičny. Ostatní strávili odpolední pauzu činorodě: malováním, vystřihováním, barvením textilu a také hitem letoška – splétání náramků z barevných gumiček.

Kastelán gumového hradu Radek zajistil tento evergreen i pro letošní rok a jeho počin byl s uznáním přijat všemi táborníky.

Děti byly na začátku tábora rozděleny do skupin s tím, že každá skupinka si zvolí jméno, namaluje znak (erb) a vymysli pokřik. Celý tábor byl postaven na spolupráci dětí ve skupině a za svou činnost byly odměňovány body. Na závěr jsme rozdali ceny pro vítěze, ale myslím si, že vyhráli všichni. Každý účastník dostal také táborový diplom.

Pro příští rok plánujeme další tábor, ovšem dá-li Bůh a zodpovědné osoby.

Turnaji Koule Synalov

Naše družební Jednota ze Synalova a její starosta Michal Škvařil pozvali Jednotu Devět křížů na jejich každoroční turnaj v petangue. Zúčastnila se Valova děvčata, orlíci z Rosic, moje maličkost a nehrající kapitán Radek.

Dlouholetá zkušenost s pořádáním turnaje byla vidět a znát na každém kroku. Bylo dost koulí, hracích ploch i občerstvení. Pořadatelé měli objednánu cimbálovou muziku, která svou produkcí přispěla ke krásně strávenému odpoledni. Ozdobou turnaje byl starosta Orla Stanislav Juránek.

Účastníci byli rozděleni dle věku do skupin po 3 lidech – páni hráli společně s dámami či junioři s juniorkami. I když původní verze z Francie se hraje v parku nebo na jiné travnaté ploše popřípadě na pískovišti, organizátoři vytvořili hrací plochy na betonu – silná vrstva písku byla ohraničena čtvercovou konstrukcí ze dřevěných hranolků.

Jak jsem napsal již dříve, zkušenost byla vidět a znát. Moje skupina Myšáci (každá skupina si vybrala název nebo jméno) vyhrála 2 utkání ze tří. Myslím si, že nás až tak nemusí mrzet prohra v duelu číslo 3, protože nás porazili lonští vítězové, kteří nakonec vyhráli i tento ročník.

V juniorských kategoriích dostali odměnu všichni, v našich kategoriích tři vítězná družstva – pohár či pohárek, věcné dary a suvenýry, společné foto. Z našich umístění včetně mládeže vyplynulo jediné – trénovat, trénovat, trénovat…

Posezení s vínem

Po několika (dvou) schůzkách přípravného výboru akce Hody 2014 bylo seznáno, že tudy cesta nevede. Z nápadů, které zazněly, vyšel vítězně nápad uspořádat posezení s vínem u cimbálu – Košt 2014. Bylo však jasné, že tato akce nebude nejlevnější ani nejjednodušší.

Azyl pro tuto akci poskytl pan Jankůj ve své cukrárně. Dobrý nápad. S blížícím se termínem konání akce (sobota 9. 8.) vzrůstala aktivita i neuróza. Bude dost vzorků? Přijdou hosté? Povede se akce?

Na akci se sešlo (nakoupeno, věnováno) celkem 58 vzorků vína z mnoha oblastí Jižní Moravy (seznam je k dispozici u organizátorů). Cimbálová muzika Vonica z Krumvířa přijela včas a v pořádku. Oblíbená atrakce – skákací hrad – se tyčila za zahradou cukrárny v celé své modro-žluté kráse. JSME PŘIPRAVENI.

Už při stavění hradu se na obzoru objevila černá mračna a rychle se blížila k Domašovu. Tak z toho něco spadne. A spadlo. Začalo pršet, foukal celkem „pěkný“ vítr. Stěhování cimbálu z předzahrádky do cukrárny. Po nějaké době se počasí umoudřilo a cimbál se mohl vrátit na předzahrádku zpátky. Přicházejí první lidé. Začínáme.

Víno dobré, muzika výborná. A co návštěvníci? Asi mnohé odradil déšť ze začátku nebo byl nepříznivý vítr. Na Košt došlo pár desítek lidí (25 platících hostů). Dost vína se vypilo, ještě více vína zbylo. Kde se stala chyba? Nabízí se otázka, zda má význam něco pořádat – hody, košty, přednášky nebo posezení?

L. Šrámek
místostarosta Jednoty Orla

Svatovavřinecké hody

Již tradičně jsme spolupořádali Svatovavřinecké hody 2013.

Turnaj v petanque

V neděli 28. července jsme se s dětmi zúčastnili 11. ročníku turnaje v petanque „O synalovský pohár“. Naše děvčata v dětské kategorii obsadila třetí místo.

Příměstský tábor

V červenci jsme pro děti od 5 do 11 roků uspořádali příměstský tábor se zajímavým programem, který mimo jiné zahrnoval celotáborovou hru, různé tvůrčé i sportovní aktivity, duchovní zážitky i výlety. Z jednoho výletu – do Slavkova – jsou i dvě fotografie. Děti stojí na nádvoří zámku Děti ve skupině na nádvoří zámku

Hospice - umění doprovázet

V neděli 17. 3. 2013 tu pro vás byla přednáška „Hospice a umění doprovázet“ paní MUDr. Marie Svatošové – inspirátorky obnovení hospiců u nás a propagátorky paliativní medicíny.


Hlavní menu:


www.domasov.info
znak Orla

Mapa stránek

Webdesign © JO-HA, e-mail: morel.sro@gmail.comNa začátek stránky