DOMAŠOV
Skoč na hlavní menu.

Poutě v domašovské farnosti

Termíny poutních mší v tomto roce najdete v ohláškách.

Farní kostel sv. Vavřince

Svátek sv. Vavřince – 10. srpna
Sv. Vavřinec je patronem knihovníků, hasičů, sládků, kuchařů, cukrářů, nožířů, zbrojířů, školáků, studentů, pradlen, sklenářů a jiných zaměstnání, která souvisejí s ohněm.

Sv. Vavřinec

Svatý Vavřinec pocházel ze Španělska. Přisluhoval papeži Sixtu II. při oslavě eucharistie a byl svědkem jeho zatčení a popravy (za vlády císaře Valeriána).

Jako intendant církve byl pravděpodobně mučen, aby vydal archivy a jmění církve. K tomu dostal lhůtu tři dny. Poté, co uplynuly, přivedl Vavřinec zástup chudých a nemocných, jimž předtím rozdal církevní majetek, a před římským úředníkem je označil za poklad církve. Rozhněvaný prefekt nechal sv. Vavřince zatknout a mučit. O tom, že podstoupil zkoušku ohněm, svědčí nápis, který dal papež Damas vyrýt na jeho náhrobní kámen:
„Rány, katy, plameny, mučení, řetězy, to vše mohla přemoci jen Vavřincova víra.“

Vavřinec byl popraven roku 258. Legenda, podle níž byl zaživa upečen na roštu, byla přijímána s takovou důvěrou, že od 4. století bývá zobrazován s roštem či na roštu.


Kaple Narození Panny Marie na Javůrku

Svátek Narození Panny Marie – 8. září

Kaple Panny Marie Bolestné na Šmelcovně

Kaple

Svátek Panny Marie Bolestné – 15. září


Kaple sv. Anny v Lesním Hlubokém

Svátek sv. Anny – 26. července
Sv. Anna je patronkou těhotenství a všech těhotných žen.

Kaple

Původem je jméno Anna hebrejské. Značilo milostiplnou osobu. Sv. Anna a Jáchym byli rodiče Panny Marie.

Největší oblibu měla svatá Anna v 16.století. Svaté Anně jsou zasvěceny desítky kostelů a kaplí.Hlavní menu:


www.domasov.info
svatostánek

Mapa stránek

Webdesign © JO-HA, e-mail: morel.sro@gmail.comNa začátek stránky